NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
doplňování knihovního fondu
akvizice dokumentů
Zjišťování, vybírání a získávání dokumentů do fondu knihovny s ohledem na funkce, zaměření a poslání knihovny, obsahovou strukturu jejího fondu (profil knihovního fondu) a potřeby jejích uživatelů. K získávání fyzických dokumentů do fondu knihovny dochází čtyřmi způsoby: povinný výtisk, nákup, dar, výměna.
[CELBOVÁ-2001:9-16]
[ULLMANNOVÁ-1984:71]
[ČSN ISO 5127-3A:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001169.htm ]