NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
akviziční plán
Základní strategický plán knihovny pro doplňování knihovního fondu na určité období (např. jedno daňové období), který na základě akviziční politiky a akvizičního rozpočtu na dané období stanovuje způsob doplňování knihovního fondu.
[CELBOVÁ-2001:9-11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001170.htm ]