NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
akviziční rozpočet
Část celkového finančního rozpočtu, která je určená na průběžné doplňování knihovního fondu (zejména na nákup dokumentů).
[MERTA-1994:8]
[ELSEVIER-1973:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001172.htm ]