NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
akviziční zdroj
akviziční databáze
Informační zdroj o vycházejících a dostupných titulech na knižním trhu, Mezi akviziční zdroje se řadí především databáze a katalogy nakladatelství, knihkupectví anebo knižních distributorů (v tištěné i elektronické formě, včetně elektronických knihkupectví), ediční plány nakladatelství, books in print, odborná periodika, webové stránky nakladatelství, evidence agentur ISBN a CIP a další.
[CELBOVÁ-2001:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001173.htm ]