NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
antikvární nákup
Akvizice starších, většinou již používaných knih a dalších druhů dokumentů ve specializovaných obchodech - (antikvariátech). Pro knihovnu znamená nákup v antikvariátu jednu z forem doplňování knihovního fondu, zaměřenou zejm. na zacelení mezer v knihovním fondu. Někdy se termín používá i k označení nákupu na knižních aukcích.
[ANTIKV-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001176.htm ]