NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
aukční nákup
Nákup nových anebo starších knih a dalších druhů dokumentů na knižní aukci. Pro knihovnu znamená aukční nákup jednu z možných forem doplňování knihovního fondu, sloužících zejm. k zacelení mezer v knihovním fondu.
[HARRODS-2000:84]
[ELSEVIER-1973:32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001178.htm ]