NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
budování knihovního fondu
tvorba knihovního fondu
Komplexní soubor průběžných činností, při nichž dochází k doplňování knihovního fondu, vstupnímu zpracování dokumentů, revizi knihovního fondu a vyřazování dokumentů (aktualizaci knihovního fondu), a to s ohledem na funkce, zaměření a poslání knihovny, obsahovou strukturu jejího fondu (profil knihovního fondu) a na potřeby uživatelů.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001179.htm ]