NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
celostátní povinný výtisk
Povinný výtisk dokumentu odevzdávaný určenému příjemci povinného výtisku (obvykle knihovně) v daném státě bez ohledu na sídlo tohoto příjemce a sídlo subjektu povinný výtisk odevzdávajícího. Příjemci celostátního povinného výtisku plní obvykle archivní funkci pro daný stát (uchovávání národního kulturního dědictví).
[CELBOVÁ-2001:44-47]
[ZÁKON Č. 37/1995 SB.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001180.htm ]