NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cílená akvizice
Získávání dokumentů do knihovního fondu nákupem nebo výměnou, tj. způsoby akvizice, které může knihovna plánovat (ovlivnit).
[ČSN ISO 5127-3A:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001181.htm ]