NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dezideratum
desideratum (v současnosti se užívá pouze ve specifických situacích, např. v odborných textech), deziderát
Dokument (titul), který knihovna zamýšlí pořídit do svého knihovního fondu, jenž však v danou chvíli není dostupný.
[HARRODS-2000:220]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:70]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001182.htm ]