NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dobrovolný výtisk
Forma povinného výtisku dokumentu, jehož odevzdávání příjemci (obvykle knihovně) probíhá na dobrovolné bázi (bez legislativního vymezení), na základě dohody. Nejznámějším příkladem země, kde odevzdávání výtisků probíhá dobrovolně, je Nizozemsko (příjemcem výtisku Královská knihovna v Haagu).
[CELBOVÁ-2001:44]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001183.htm ]