NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knižní dar
Dokument nebo soubor dokumentů, které daruje fyzická nebo právnická osoba do fondu knihovny. Knižní dar je standardní formou doplňování knihovního fondu.
[CELBOVÁ-2001:10-11]
[ČSN ISO 5127-3A:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001184.htm ]