NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konzervační fond
Knihovní fond s archivní funkcí sloužící pro dlouhodobé uchovávání dokumentů. Pro dokumenty uchovávané v konzervačním fondu musí být vytvořeny speciální ochranné a bezpečnostní podmínky, aby stav archivovaných dokumentů nepodléhal nepříznivým vnějším vlivům. Specifickou formou konzervačního fondu je národní konzervační fond. V českém prostředí se konzervační fond buduje na základě zvláštního právního předpisu.
[CELBOVÁ-2001:44-45]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001185.htm ]