NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konzervační výtisk
archivní výtisk
Výtisk dokumentu, který je součástí (národního) konzervačního fondu knihovny a který se má v původním stavu zachovat pro budoucí generace jakožto součást národní knižní produkce, resp. národního kulturního dědictví.
[CELBOVÁ-2001:44-45]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:113]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001186.htm ]