NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kooperativní akvizice
kooperovaná akvizice, koordinace doplňování, koordinovaná akvizice
Způsob akvizice dokumentů spočívající v systematické a koordinované spolupráci dvou nebo více knihoven s podobným profilem, které má za účel zefektivnění akviziční činnosti. Za formu kooperativní akvizice lze považovat také centralizované doplňování knihovních fondů (např. v případě knihovny a jejích poboček).
[ČSN ISO 5127-3A:6]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001187.htm ]