NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
literární pozůstalost
Literární rukopisy a písemné dokumenty, které zůstaly po smrti literárně činné osoby.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:77]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001188.htm ]