NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nabídková povinnost
ohlašovací povinnost, oznamovací povinnost
Specifická forma placeného povinného výtisku spočívající v povinnosti nakladatelství či jiných subjektů nabídnout určeným knihovnám ke koupi výtisk každého vydaného dokumentu, a to do stanovené doby ode dne vydání.
[CELBOVÁ-2001:34-35]
[ZÁKON Č. 37/1995 SB.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001189.htm ]