NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nákup dokumentů
Standardní forma doplňování knihovního fondu. Nákup nových dokumentů je realizován prostřednictvím nakladatelství, knižních distributorů anebo knihkupectví (včetně elektronických), nákup starších (vyprodaných) dokumentů prostřednictvím antikvariátů nebo knižních aukcí.
[CELBOVÁ-2001:10]
[MERTA-1994:23]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001192.htm ]