NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odkaz ze závěti
Specifická forma knižního daru spočívající ve věnování dokumentu nebo souboru dokumentů prostřednictvím závěti.
[ČSN ISO 5127-3A:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001193.htm ]