NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
písemná pozůstalost
Soubor písemných dokumentů určité osoby, které mají vztah k této osobě (osobní doklady, korespondence, deníky, rukopisy, výstřižky apod.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:77]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001194.htm ]