NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
placený povinný výtisk
Výtisk dokumentu, který určený příjemce povinného výtisku (obvykle knihovna) dostává od subjektu odevzdávajícího povinný výtisk za úhradu ceny tohoto výtisku. Placený povinný výtisk tvoří alternativu k bezplatně odevzdávanému povinnému výtisku.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:114]
[CELBOVÁ-2001:44-47]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001195.htm ]