NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
povinný výtisk
Výtisk dokumentu, který musí určené subjekty působící na knižním trhu v daném státě zdarma odevzdávat určeným (národním, státním, veřejným) institucím - příjemcům povinného výtisku, a to obvykle na základě zákonné povinnosti ve stanovené lhůtě od data vydání dokumentu. Povinný výtisk plní čtyři základní funkce: evidenční, bibliografickou, archivní a akviziční.
[CELBOVÁ-2001:44-47]
[ČSN ISO 5127-3A:7]
[STRAKA-1982:56]
[ZÁKON Č. 37/1995 SB.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001196.htm ]