NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
právo povinného výtisku
Zákonné právo knihovny nebo jiné instituce získávat od nakladatelů - bezplatný výtisk vydávaných publikací.
[CELBOVÁ-2001:44-47]
[ZÁKON Č. 37/1995 SB.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001197.htm ]