NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
profil knihovního fondu
profilování knihovního fondu, profilování informačního fondu, tematický profil knihovního fondu, profil akvizice, tematický profil fondu, skladba knihovního fondu
Skladba, resp. zaměření knihovního fondu dané na základě různých hledisek. Rozlišuje se tematické profilování (dokumenty pojednávající o určitém tématu či předmětu), profilování podle typu informací a druhu dokumentů, podle jejich provenience, podle institucionálního znaku (dokumenty pocházející od určité korporace odpovídající za jejich obsah) nebo podle autorského znaku (dokumenty pocházející od určitého autora).
[CELBOVÁ-2001:9-10]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:79]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001198.htm ]