NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
předplatné
subskripce
Písemná objednávka - smlouva mezi odběratelem (předplatitelem) a dodavatelem, ve které se odběratel zaváže k nákupu výtisku periodického či neperiodického dokumentu ještě před jeho vydáním.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:179]
[ČSN ISO 5127-3A:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001200.htm ]