NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
převod knihovního fondu
Nakládání s knihovním fondem, při kterém dochází k převodu fondu nebo jeho části na jinou instituci (knihovnu), například z důvodu rušení knihovny nebo v případě, že část fondu nevyhovuje profilu knihovního fondu knihovny.
[MK-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001201.htm ]