NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
příjem dokumentů
akces
Činnost navazující na získávání dokumentů (akvizici) a předcházející vstupnímu zpracování dokumentů, při které dochází k začlenění knihy do vlastnictví knihovny. Příjem dokumentů zahrnuje kontrolu dodávky s objednávkou, kontrolu dodaných dokumentů (verifikace), proplacení faktury zápis knihovní jednotky do přírůstkového seznamu, označení jednotlivých exemplářů přírůstkovým číslem, čárovým kódem, signaturou a razítkem knihovny (adjustace).
[ČSN ISO 5127-3A:8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001202.htm ]