NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
příjemce povinného výtisku
Instituce (nejčastěji knihovna), kterým určené subjekty (většinou nakladatelé) působící na knižním trhu v daném státě odevzdávají, obvykle na základě zákonné povinnosti, zdarma jeden nebo více exemplářů od každého vydaného titulu - tzv. povinný výtisk. Knihovna ve funkci příjemce povinného výtisku se nazývá depozitní knihovna.
[CELBOVÁ-2001:45]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001203.htm ]