NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
regionální povinný výtisk
Povinný výtisk dokumentu odevzdávaný určenému příjemci povinného výtisku (obvykle knihovně) na základě regionální (místní) příslušnosti (). Regionální povinný výtisk tvoří doplněk celostátního povinného výtisku. Příjemci regionálního povinného výtisku plní obvykle archivní funkci pro daný region.
[CELBOVÁ-2001:47]
[ZÁKON Č. 37/1995 SB.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001204.htm ]