NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
retrospektivní doplňování knihovního fondu
Způsob akvizice dokumentů, při kterém dochází k vyhledávání, vybírání a získávání starších dokumentů do fondu knihovny (tj. dokumentů, které již nejsou běžně k dostání na knižním trhu). Opakem retrospektivního doplňování knihovního fondu je průběžné doplňování.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001205.htm ]