NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
struktura knihovního fondu
Početní zastoupení dokumentů v knihovním fondu z hlediska obsahového i druhového.
[CELBOVÁ-2001:9-10]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001206.htm ]