NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
trvalá objednávka
permanentní objednávka
Objednávka uzavřená mezi knihovnou a dodavatelem dokumentů, na jejímž základě dodavatel po určitou dobu systematicky vyhledává a získává pro knihovnu dokumenty určité formy, obsahu, čtenářského určení apod.
[ČSN ISO 5127-3A:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001207.htm ]