NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výměna publikací
mezinárodní výměna publikací, mezinárodní výměna dokumentů
Doplňování knihovního fondu formou dohody mezi knihovnami o vzájemném bezplatném dodávání publikací obdobné hodnoty. Rozlišuje se domácí výměna (knihovny sídlící na území jednoho státu) a mezinárodní výměna publikací (knihovny z různých států).
[CELBOVÁ-2001:11]
[ČSN ISO 5127-3A:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001208.htm ]