NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
získávání dokumentů
Závěrečná etapa procesu akvizice, při níž dochází k faktickému pořízení fyzického dokumentu do fondu knihovny a jeho předání ke vstupnímu zpracování a zařazení do knihovního fondu.
[CELBOVÁ-2001:9-11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001210.htm ]