NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
alonym
Fiktonym, obsahující jméno vypůjčené od jiného žijícího autora, s cílem získat vážnost, důvěru, popř. z důvodů politických a cenzurních. Např. Josef Vinař - zapůjčené jméno pro Hermínu Frankovou; Aloys Skoumal - zapůjčené jméno pro Erika Adolfa Saudka.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:14]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK I.-1995:42]
[HARRODS-2000:18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001212.htm ]