NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
alternativní název
Druhá ze dvou částí hlavního názvu dokumentu, z nichž každá má podobu názvu. Je spojena s prvním názvem slovy "čili", "aneb" apod., např. "Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři". Pod alternativním názvem může být dokument někdy lépe znám.
[ČSN ISO 5127-3A:12]
[ISBD(M)-1993:2]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:66]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001213.htm ]