NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ananym
Pseudonym vzniklý zpětným čtením původního jména autora, např. R. E. Jamot - Thomayer.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:14]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK I.-1995:50]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001217.htm ]