NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autentický název
Původní, správný, oficiální název díla.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:66]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001222.htm ]