NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
automatizovaná katalogizace
Katalogizace uskutečňovaná pomocí informačních technologií. Její výsledky mohou být zpřístupňovány online (online katalogizace) nebo off-line.
[MERTA,MERTOVÁ-1988:24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001223.htm ]