NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
automatizované zpracování dokumentů
Proces zpracování dokumentů, který spočívá ve vytvoření struktury a formy záznamu dokumentu pomocí počítačových technologií, a to podle typu zpracovávaného dokumentu, účelu využití záznamu dokumentu, úrovně popisné jednotky a použitého nosiče záznamu. Výsledkem automatizovaného zpracování dokumentů jsou elektronické katalogy, bibliografické databáze atd. V počátcích automatizace též tištěné katalogy, bibliografie a tištěné katalogizační lístky.
[HARRODS-2000:208]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001224.htm ]