NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
automatizované zpracování informací
Proces zpracování informací pomocí informačních technologií, zahrnující sběr, ukládání, třídění, propojování, editování, vyhledávání, zobrazování informací a další operace.
[MERTA,MERTOVÁ-1988:24]
[HARRODS-2000:208]
[ČSN ISO 5127-3A:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001225.htm ]