NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autonym
Pravé, původní, autentické jméno autora na rozdíl od pseudonymu, např. Antonín Bernášek, pseudonym Karel Toman.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:17]
[HARRODS-2000:54]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001226.htm ]