NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autor
tvůrce, původce
Osoba nebo korporace odpovědná za intelektuální či umělecký obsah díla, příp. za tvorbu jeho vyjádření, provedení či jednotky.
[ČSN ISO 5127-3A:13]
[ČSN ISO 690-1996:4]
[ČSN ISO 690-3-2011:10]
[NÁDVORNÍK-1969:69]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:17]
[RDA-TOOLKIT-2018]
[ISBD(G)-1993:13]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:41]
[USTANOVENÍ-2017:3]
[USTANOVENÍ-2009]
[STATEMENT ICP-2017]
[BRATKOVÁ-2001]
[DCMI-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001227.htm ]