NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autoritní záhlaví
preferované záhlaví
Druh autoritního hesla, obsahující ověřené a směrodatné, tudíž preferované podoby jmen a názvů, spojených s katalogizací zpracovávaného dokumentu. - Termín "autoritní záhlaví" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termíny "autorizovaný selekční údaj" a "kontrolovaný selekční údaj".
[VODIČKOVÁ-1999:65]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001230.htm ]