NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
avant-titre
Údaj uvozující hlavní název a vyskytující se nad hlavním názvem dokumentu na titulní stránce nebo její náhradě, např. "Zaplať pámbu, že je PÁTEK"; "Naše krásná ZAHRADA".
[ISBD(M)-1993:2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001233.htm ]