NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická identita
Z hlediska katalogizační praxe případ, kdy určitý autor může pro svá díla jednoho druhu používat určitého jména, pro díla jiného druhu pak jméno odlišné, např. literární dílo Alenka v říši divů je spojeno se jménem Lewis Carroll, zatímco matematická a logická díla téhož autora se jménem Charles L. Dodgson. Takový autor má dvě bibliografické identity.
[MAXWELL-1995:301]
[AACR2R ANGLICKY-1988:384]
[TVORBA AUTORÍT-1996:19]
[BUIZZA-GUERRINI-2004:7-9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001234.htm ]