NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická úroveň
Míra bibliografického zpracování dokumentů. Podle fyzické podoby zpracovávaného dokumentu se rozlišuje bibliografická úroveň analytická (část dokumentu), monografická (monografický dokument jednodílný, popř. vícedílný s předem stanoveným počtem dílů), seriálová (seriálový dokument jako celek) a sbírková (umělá sbírka zpracovávaná metodou skupinové katalogizace).
[UNIMARC MANUÁL-1996:Návěští-3]
[UNIMARC MANUAL-1994:1-1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001235.htm ]