NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický formát
Výměnný formát pro zápis a přenos bibliografických dat; specifikuje pole údajů, návěští polí (tagy), indikátory a kódy podpolí, které mají být přiděleny jednotlivým údajům při popisu dokumentů ve strojem čitelné podobě. Usnadňuje výměnu dat mezi bibliografickými agenturami a jinými institucemi. Příklady: UNIMARC, MARC21, UNIMARC/Autority, UKMARC, USMARC aj.
[UNIMARC MANUÁL-1996:Část 1-1]
[HARRODS-2000:748]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001236.htm ]