NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický popis
katalogizační popis (zast.), popisný záznam (zast.)
Soubor popisných údajů v bibliografickém záznamu, zaznamenávajících a identifikujících bibliografický zdroj; člení se na osm oblastí údajů. Z hlediska rozsahu údajů se rozlišují čtyři úrovně: popis úplný, základní, minimální a zkrácený.
[ISBD(M)-1993:2]
[ČSN ISO 5127-3A:9]
[AACR2R ČESKY-1994:15]
[MAXWELL-1995:11]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:34-35]
[HARRODS-2000:68]
[NÁDVORNÍK-1969:17]
[TILLETT-CRISTÁN-2009:59]
[USTANOVENÍ-2017:2]
[STATEMENT ICP-2017:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001237.htm ]