NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický záznam
bibliografická data, bibliografické údaje, dokumentační záznam (zast.), dokumentografický záznam (zř.)
Ověřený a standardizovaný soubor údajů o bibliografickém zdroji. Skládá se z bibliografického popisu, selekčních údajů, obsahové charakteristiky, lokačních, exemplářových a kódovaných údajů. Slouží k identifikaci a zajištění přístupu dokumentu.
[FRBR-2002:10-11, 93]
[AACR2R ČESKY-1994:636 (žl.)]
[BIBLIOTEČNOJE DELO-1997:51]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:41-43]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:116]
[VODIČKOVÁ-1982:150-151]
[ČSN ISO 5127-3A:9]
[USTANOVENÍ-2017:2]
[USTANOVENÍ-2009]
[STATEMENT ICP-2017]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001238.htm ]